LL:s Kylteknik genomför energiprojekt åt ICA-Fastigheter

LL:s Kylteknik genomför energiprojekt åt ICA-Fastigheter

7 juni 2024

ICA Fastigheter har valt LL:s Kylteknik att projektleda och genomföra ett omfattande energibesparingsprojekt i sin fastighet i Perstorp, som inhyser Supermarket Perstorp. LL:s Kylteknik samordnar hela projektet, inklusive el- och rörentreprenad, med målet att halvera fastighetens energiförbrukning och fasa ut allt miljöfarligt HFC-köldmedium.

Projektet innefattar installationen av en ny transkritisk kyl- och frysanläggning, kompletterad med dubbla integrerade plattvärmeväxlare för att utnyttja överskottsvärmefrån kyl- och frysanläggningen. Dessutom kommer systemet att inkludera integrerad komfortkyla. Utöver detta kommer all belysning att bytas ut till energieffektiv LED-belysning.

Mathias Lindqvist, teknisk chef på LL:s Kylteknik, kommenterar:
”Vi är mycket stolta över att få förtroendet att leda och genomföra detta viktiga energiprojekt för ICA Fastigheter. Genom att integrera avancerade kyl- och fryslösningar med energieffektiv belysning och återvinning av överskottsvärme, strävar vi efter att skapa en hållbar och ekonomiskt fördelaktig lösning för Supermarket Perstorp.”

Detta projekt är ett viktigt steg i LL:s Kyltekniks strävan att främja hållbara och miljövänliga teknologier inom fastighetssektorn.