Supermarket Skurup

Supermarket Skurup

LL:s Kylteknik har med framgång installerat en helt ny transkritisk CO2-anläggning samt helt nya kyl- och frysmöbler i samarbete med Wica Cold hos Supermarket Skurup. Genom denna installation har vi fasat ut de miljöfarliga HFC-köldmedierna och ersatt dem med det miljövänliga CO2-köldmediet. Dessutom har vi installerat värmeåtervinning från kylsystemet, vilket gör det möjligt att värma butiken via ventilationssystemet. Projektet, som påbörjades i februari 2024 och färdigställdes i juni 2024, förväntas leda till en halvering av energiförbrukningen för kylanläggningen hos Supermarket Skurup. Vi på LL:s Kylteknik är stolta över att ha genomfört ett projekt som inte bara förbättrar energieffektiviteten utan också främjar hållbarhet genom att ersätta skadliga köldmedier med miljövänliga alternativ.