Hedin Bil Lund

Hedin Bil Lund

20240629

LL:s Kylteknik har med framgång slutfört installationen av ett avancerat Comfort & Värmepumpsystem hos Hedin Bil i Lund. Systemet är ett innovativt 3-rörs system som möjliggör effektiv energihantering genom att flytta energi inom fastigheten. Detta unika system gör det möjligt att samtidigt köra både kyla och värme, beroende på aktuella behov, vilket optimerar komforten för både personal och kunder. Projektet färdigställdes i juni 2024 och har redan börjat generera positiva resultat. Tack vare den nya installationen förväntas Hedin Bil kunna sänka sina energikostnader med upp till 20%. Vi på LL:s Kylteknik är stolta över att ha levererat en lösning som inte bara förbättrar energieffektiviteten utan också bidrar till hållbarhet och kostnadsbesparingar för våra kunder.